Kilɛ Jomɔ Yɛrɛ

Kilɛ ya yu ni wèe ni jogaŋaa niɲɛhɛŋɛɛ na 

Lee jogana la li wa mɛ Kilɛ Jomɔ Yɛrɛ. Ma bu jo m'a lee yɛrɛ li logo, sɛmɛ wemu w'a taan ma mu ge, wee shɔɔnri lɔ.

Macoo - Marika - Luka - Yohana - Kapyegee - Heburuu

Pasitɛɛrɛɛ pii bɛ wo Kilɛ Joṃɔ Yɛrɛ li wa naha. Kilɛ ya yu ni wèe ni lee yɛrɛ li bɛ tɔɔgɔ fɛni.

Yakuba Sogoba - Andire Sogoba - Ba Damɛlɛ - Tomasi Dao - Abɛli Isa Damɛlɛ - Nikodɛmu Damɛlɛ - Zhonasi Dao

   Wù kuri pa kpangbɔɔ li ni.

  

 

Partager