Kilɛ Kafila Telefoni Andoroyidi ni

Téléchargements: 

Kariɲɛɛgɛ Ɲɔmɛɛ Nivonɔ le ni Nilɛɛ li wo sɛmɛɛ pii pu ɲɛ naha. Ma na ja pu ɲɛri le ma telephoni Andoroyidi wu ni, kɔnhɔ ma da pu kalaa.

AppCellulaire400x300.jpg