Kilɛ Kafila suguri suguri sɛmɛ

Kilɛ ya yu ni wèe ni jogaŋaa niɲɛhɛŋɛɛ na 

Lee jogana la li wa mɛ na Kilɛ Kafila wu suguri kɔnhɔ m'a shɛ ɲaha na n’a daa wu ni.

Ma la ɲɛ m'a sɛmɛ wemu kalaa kelee m'a wu kaaŋa yaha mayɛ mu ge, wee shɔɔnri lɔ.

Wù Kilɛ Jomɔ pu kalaa № 1

Wù Kilɛ Jomɔ pu kalaa № 2

Wù Kilɛ Jomɔ pu kalaa № 3

Na se ɲaha n’a daa ni № 1

   Wù kuri pa kpangbɔɔ li ni.

 

AlphaDeVie32.jpg
Partager