Kilɛ Kafila we PDF na Kariɲɛɛgɛ Ɲɔmɛɛ Nivonɔ

Downloads: 

Kilɛ Kafila wu we yi kacɛ na, yi wu ɲɛri le yiyɛ mu. Ma ba da wu ɲiri, sɛmɛɛ nigin nigin w'a ɲɛri.