Kashɛɛ

Yohana ya Kashɛɛ lemu ka ge, lee li wa naha, ma na já li logo kelee na li lɔ ɲɛri mayɛ mu.